Toán 1 - Tập một

Toán 1 - Tập một

Năm xuất bản: 2020

Kích hoạt

Giới thiệu sách

Tài liệu tập huấn

Chủ đề 1 : Các số từ 0 đến 10

Chủ đề 2 : Làm quen với một số hình phẳng

Chủ đề 3 : Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Chủ đề 4 : Làm quen với một số hình khối

Chủ đề 5 : Ôn tập học kì 1

Một số thuật ngữ dùng trong sách