Thực hiện Công văn số 518/GDĐT ngày 15/11/2021 của Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang về việc cho ý kiến việc tổ chức giảng dạy tiếng Anh có giáo viên nước ngoài tại các trường Tiểu ...