CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Phần I. TỔNG QUAN
Cập nhật danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) được công bố tại Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 và Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

TT

Lĩnh vực

Số TTHC

Tổng số

Chi ra

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Giáo dục Trung học

17

8

9

0

2

Giáo dục nghề nghiệp

8

8

0

0

3

Giáo dục dân tộc

9

4

5

0

4

Giáo dục thường xuyên

0

0

0

0

5

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác

26

18

3

5

6

Kiểm định chất lượng giáo dục

4

4

0

0

7

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

24

12

12

0

8

Đào tạo với nước ngoài

12

12

0

0

9

Quy chế thi, tuyển sinh

8

7

1

0

10

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

5

3

2

0

11

Giáo dục Mầm non

5

0

5

0

12

Giáo dục Tiểu học

6

0

6

0

Cộng

124

76

43

5

 

TRA CỨU CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐÂY >>> HTTP://DICHVUCONG.BACGIANG.GOV.VN

Cơ sở dữ liệu quốc gia

Danh mục TTHC áp dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang

Nộp hồ sơ trực tuyến

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Sở Giáo dục và Đào tạo

THAM KHẢO MẪU HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NĂM 2020

 1. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
 2. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
 3. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
 4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
 5. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
 6. Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
 7. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
   

NĂM 2019

 1. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
 2. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
 3. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
 4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
 5. Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
 6. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
 7. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
 8. Cấp phép dạy thêm, học thêm cấp trung học phổ thông ngoài nhà trường (tạm dừng)
 9. Cấp phép dạy thêm, học thêm cấp trung học phổ thông trong nhà trường (tạm dừng)
 10. Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
 11. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
 12. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
 13. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
 14. Đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên (tạm dừng)
 •